Nịnh Tổng Bí Thư

Nguyễn Huyền

Theo VNTB

Không thể tin được là ngay lúc này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam lại công khai nịnh nọt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mức có thể so với chuyện lâu nay nói về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 12-4-2023, tại thành phố Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Cá nhân người viết nhân lúc đang ở Quảng Nam đã được bè bạn nơi đây ‘rủ rê’ vào dự, qua đó mới té ngửa chuyện “Quảng Nam hay cãi” hóa ra chỉ là chuyện của quá khứ, khi giờ đây Quảng Nam nịnh nọt cũng đầy số má trên chốn quan trường.

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng, “Cuốn sách của Tổng bí thư đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển tỉnh”.

Trong bài diễn văn phát biểu khai mạc hội thảo, nhóm trợ lý của Bí thư Phan Việt Cường đã rất khéo khi mang “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ra để làm nền tảng với cho rằng để thực thi thì bắt buộc phải có bửu bối mang tính kim chỉ nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Tránh bị chụp mũ chính trị, đồng thời để tiện theo dõi và cũng là chứng cứ cho nhận xét “nịnh nọt Tổng bí thư” của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, xin được ‘chép lại’ lại toàn văn bài diễn văn này; ngoài ra cũng có thể xem clip được đồng nghiệp báo Quảng Nam thực hiện.

Kính thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng – Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Đây là dịp để Quảng Nam nghiên cứu, luận giải những giá trị khoa học và tính thời sự trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó, vận dụng xây dựng luận cứ khoa học nhằm hoạch định chủ trương, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

…..

Kính thưa quý vị đại biểu!

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); đây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh tư tưởng, lý luận và định hướng thực tiễn, có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn.

Bài viết dù đặt tiêu đề rất khiêm tốn là “một số vấn đề” nhưng nội dung bài viết đã đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và rất sâu sắc ở tầm tư tưởng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Năm 2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Với ngôn ngữ giàu hình ảnh, gần gũi, dễ hiểu, cách trình bày chắt lọc, lấy tổng kết thực tiễn để chứng minh, thuyết phục; cuốn sách đã thể hiện tầm cao lý luận, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội về chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại… các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đón nhận, hưởng ứng, cụ thể hóa thành chương trình hành động và quyết tâm thực hiện.

Kính thưa các đồng chí!

Trong tiến trình phát triển của dân tộc, Quảng Nam là vùng đất được lịch sử ghi nhận trên con đường khai mở về phương Nam của nhiều thế hệ người Việt.

Trải qua bao thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử, với nền tảng văn hóa truyền thống của mảnh đất “địa linh nhân kiệt” làm điểm tựa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và ra sức thi đua xây dựng, phát triển quê hương đạt nhiều thành tựu to lớn.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay (1997), từ một tỉnh thuần nông, chịu thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất của cả nước. Với quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có bước chuyển cơ bản, rõ nét về cơ cấu kinh tế, từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 25 năm đạt trên 9,0%/năm (năm 2022, tốc độ tăng trưởng đạt 11,2%, là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng hai con số).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 50% lên 87,5%. Thu ngân sách, từ số thu 120 tỷ đồng năm 1996, đến năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã lên đến 33.338 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa đạt 26.485 tỷ đồng), gấp gần 278 lần so với thời điểm tái lập tỉnh.

Từ một địa phương phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến năm 2017, Quảng Nam đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp về Trung ương. GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, gấp khoảng 40 lần so với năm 1997.

Đặc biệt, Khu kinh tế mở Chu Lai được xây dựng thành công, đã hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xác lập vị thế của Quảng Nam trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ngành du lịch đã khai thác tốt lợi thế, tiềm năng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Kết cấu hạ tầng đã có bước phát triển đáng kể, hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước được cải thiện, đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo các vùng, miền trong tỉnh. 

Các giá trị văn hóa bản địa, truyền thống được quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy, nhất là 02 Di sản văn hóa thế giới: Khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An; văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế… có sự chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn và lớn mạnh. Từ một Đảng bộ với chỉ hơn 70 đảng viên khi mới thành lập năm 1930, đến cuối năm 2022, đã có 1.150 tổ chức cơ sở đảng với 71.319 đảng viên.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên….

Những thành quả trên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Tuy nhiên, Người cũng nhắc nhở “Lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo, lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”.

Với tinh thần lý luận gắn với thực tiễn; chủ trương, quan điểm của Đảng phải được nghiên cứu, vận dụng một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam; hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam” nhằm mục đích khẳng định, nghiên cứu luận giải những giá trị, ý nghĩa trong cuốn sách để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và phát triển của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Với tinh thần khách quan, khoa học, tâm huyết, trách nhiệm, chúng tôi rất mong các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu với kết quả nghiên cứu của bản thân và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng trao đổi, thảo luận để làm sâu sắc hơn nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh có cơ sở khoa học để vận dụng sáng tạo lý luận vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian đến.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo; kính chúc lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, quý vị đại biểu và các nhà khoa học mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!”

…Không ghi nhận tại hội thảo sự hiện diện của đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, một cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ngay từ lúc tỉnh này mới tái lập.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s