Việt Nam muốn sở hữu công nghệ vũ khí sinh học?

Mai Lan

Theo VNTB

Việt Nam muốn sở hữu công nghệ vũ khí sinh học?

Rất có thể Việt Nam đang nhắm đến việc làm chủ công nghệ của vũ khí sinh học để bảo vệ đất nước đang trong cảnh ‘thù trong – giặc ngoài’…

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Yếu kém là do các cấp ủy Đảng không hiểu tầm quan trọng?

Nghị quyết diễn giải rằng sở dĩ công nghệ sinh học của Việt Nam còn yếu kém là vì: “Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do nhận thức của không ít cấp uỷ, chính quyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công nghệ sinh học chưa đầy đủ; cơ chế, chính sách chưa phù hợp, thiếu hấp dẫn để thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; mối liên kết giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa hiệu quả, còn lỏng lẻo”.

Mục tiêu cụ thể được Tổng bí thư đưa ra, là đến năm 2030, “Nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu Châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững.

Xây dựng nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

Công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng; doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp 7% vào GDP; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội”.

Tham vọng làm chủ vũ khí sinh học

Tổng bí thư yêu cầu đến năm 2045, “Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP”.

Tổng bí thư nhấn mạnh ở Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023, là, “Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, Tổng bí thư được ra yêu cầu mang tính mệnh lệnh với ‘đề bài’ cụ thể luôn là “Chủ động ứng phó tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học; xử lý chất độc hoá học; bảo đảm an ninh sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Câu hỏi đặt ra: phải chăng lần này với một văn kiện ở tầm nghị quyết của Bộ Chính trị, tham vọng không dấu diếm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Việt Nam cần phải làm chủ được công nghệ của một số lĩnh vực về vũ khí sinh học?

Giải pháp được nêu ở phần cuối của Nghị quyết 36-NQ/TW, “Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tuân thủ các điều ước quốc tế có liên quan đến công nghệ sinh học mà Việt Nam tham gia. Có chính sách mua, chuyển giao, trao đổi công nghệ sinh học, trong đó quan tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ có giá trị cao của thế giới vào Việt Nam”.

Vậy xem chừng đã rõ ràng hơn. Và giờ đây công luận có lẽ đang quan sát xem liệu quốc gia nào sẽ bắt tay với Việt Nam trong chuyện “chuyển giao công nghệ sinh học”, cho mục đích “phục vụ quốc phòng, an ninh” được nêu công khai ở Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s