Thư cảm ơn và đính chính của Đạo Cao Đài 1926

Theo VNTB

Thư cảm ơn và đính chính của Đạo Cao Đài 1926

“Đạo Cao Đài 1926 không phải là chi phái”.

Kính gởi: Ban Giám Đốc VOA.

Kính gởi  VOABanLamBao@gmail.com

Kính gởi Việt Nam Thời Báo để rộng đường dư luận.

Trước hết chúng tôi xin thành thật cảm ơn VOA đã đăng bài viết: Giới hoạt động Việt Nam tham gia Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023.(1). Riêng với Đạo Cao Đài phần viết về những người theo Đạo Cao Đài 1926 tham gia Hội Nghị rất chi tiết và trang trọng. Đáng tiếc là có 2 lần viết nhầm Đạo Cao Đài lập năm 1926 là chi phái. Xin trích 02 đoạn như sau:

-/ Phái đoàn này bao gồm đại diện cho chi phái Cao Đài 1926 đến từ các tiểu bang California, Massachusetts, Rhodes Island, và Texas;…

-/ ông Bùi Văn Quan, chia sẻ nhận định cá nhân của ông với VOA về sức ảnh hưởng của chính quyền Việt Nam đối với chi phái Cao Đài độc lập ở hải ngoại…

Thưa quý vị.

Dùng từ chi phái Cao Đài 1926 và chi phái Cao Đài độc lập ở hải ngoại là không đúng và gây nên hậu quả tai hại nên cần được đính chính.

Đính chính như thế nào?

Xin vui lòng đính chính là Đạo Cao Đài lập năm 1926 hay Đạo Cao Đài 1926; hay Đạo Cao Đài gốc hoặc Đạo Cao Đài chân truyền, thay vì gọi chi phái Cao Đài 1926 …

Tại sao phải đính chính?

Bởi vì trong hệ thống pháp luật của Đạo Cao Đài 1926 qui định chữ chi phái có nghĩa là không phải của Đức Thượng Đế lập ra và định quyết chi phái là bàng môn tả đạo. 

Thật vậy Đạo Nghị Định thứ 8 (1934) do Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập ra tại Điều thứ nhứt: Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo

Triết lý Quốc Đạo.

Đạo Cao Đài 1926 được tổ chức theo triết lý Quốc Đạo. Nghĩa là đạo được tổ chức như một quốc gia. Về xã hội đạo có tam quyền phân lập: Lập pháp do Bát Quái Đài nắm giữ, Tư pháp do Hiệp Thiên Đài cầm và Hành pháp do Cửu Trùng Đài phụ trách. Đạo có hiến pháp, có luật lệ có các cấp hành chánh để điều hành nền đạo, trong đó từ phẩm thấp nhất là Đạo Hữu cho đến phẩm cao nhất là Giáo Tông đều chịu chung một khuôn luật, không ai được ra ngoài pháp luật đạo nên là một tôn giáo pháp quyền.

Thượng Đế dạy rõ trong Lời Minh Thệ rằng chỉ lập ra có một Đạo Cao Đài vào năm 1926, cho nên bất cứ tổ chức nào xưng danh Cao Đài sau hay trước năm 1926 đều không phải của Thượng Đế. Tự do tôn giáo là quyền của tạo hóa ban cho và được quốc tế công nhận. Đạo Cao Đài không có quyền cấm bất cứ ai lập thành tổ chức tôn giáo và lấy danh nghĩa Cao Đài. Nhưng đạo có đủ quyền để chỉ ra cho chúng sanh biết rằng bất kỳ tổ chức tôn giáo nào do Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

Chi phái 1997 không phải Đạo Cao Đài 1926.

Chi phái 1997 do nhà nước Việt Nam lập thành từ Kế hoạch 01 (1995) và được nhà nước Việt Nam cấp pháp nhân ngày 9/5/1997 với danh hiệu: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (10 chữ) nói tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh (5 chữ), hoàn toàn khác pháp nhân năm 1965 với danh hiệu: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (6 chữ) nói tắt là Đạo Cao Đài (3 chữ). Hội Thánh Cao Đài bị cốt năm 1983 nên không thể ra lịnh lập thành tổ chức tôn giáo năm 1997. Do vậy nên chi phái 1997 không phải do Thượng Đế lập ra và là bàng môn tả đạo.

Nay kính.

Dallas (TX) ngày 31/1/2023.

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.

Whatsapp: +1 469 642 4667.

Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com

(1). Link: https://www.voatiengviet.com/a/gioi-hoat-dong-vietnam-tham-gia-hoi-nghi-tu-do-ton-giao-quoc-te-2023/6941820.html 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s